Οι Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

Οι Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

της Μαρίας Κυροδήμου

      Η επιχειρηματικότητα ως έννοια προέρχεται από το ρήμα «επιχειρώ», που σημαίνει κάνω κάτι δημιουργικό και καινοτόμο. Βασίζεται στη σύλληψη μιας νέας ιδέας, ή ακόμη και στην εξέλιξη μιας ήδη υπάρχουσας, και περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες και ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να υλοποιηθεί και να καταστεί πραγματικότητα. Το πρώτο ζήτημα, που είναι και αρκετά σημαντικό, είναι η ιδέα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα παρέχεται, καθώς θα πρέπει να είναι ιδιαίτερη και ανταγωνιστική. Εφόσον λυθεί αυτό το θέμα, έπειτα προκύπτει το ζήτημα του κεφαλαίου που πρέπει να βρεθεί ώστε να ξεκινήσει η υλοποίηση της ιδέας. Ένα ζήτημα το οποίο είναι «βραχνάς» για κάθε νέο επιχειρηματία που επιθυμεί να ξεκινήσει το εγχείρημα του, τοποθετώντας αρκετά χρήματα, που πολλές φορές δε διαθέτει, χωρίς να ξέρει με βεβαιότητα τόσο τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας όσο και τον κίνδυνο που υπάρχει για την επιχείρησή του. Λόγω λοιπόν της αβεβαιότητας που υπάρχει, λίγοι είναι οι «τολμηροί» οι οποίοι αποφασίζουν να πάρουν το ρίσκο και να υποστηρίξουν το εγχείρημα τους είτε με προσωπικά κεφάλαια, είτε με κάποια μορφή δανεισμού.

Κεφάλαια που χρειάζονται κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορούν πλέον να βρεθούν μέσω σύγχρονων μορφών χρηματοδότησης, που επιλέγονται από πολλούς επιχειρηματίες σήμερα. 

   Αρχικά ας ορίσουμε την πρώτη γενική κατηγορία πηγής χρηματοδότησης, την εσωτερική, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η προσωπική περιουσία, η βοήθεια από οικογένεια και φίλους, καθώς και τα αδιανέμητα κέρδη (στην περίπτωση που η επιχείρηση υπάρχει ήδη και χρειάζονται κεφάλαια για νέα επένδυση). Aπό την άλλη πλευρά υπάρχουν οι εξωτερικές πηγές, στις οποίες ανήκουν τα κεφάλαια από τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια και ανεπίσημοι επενδυτές (επιχειρηματικοί άγγελοι), καθώς και το “crowdfunding”, αλλά και το “leasing”. Ορίζοντας ως δανεισμό την παραχώρηση ενός ποσού, συγκεκριμένο και ορισμένο από τον δανειολήπτη, για  προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και με επιτόκιο ανάλογο του ποσού και της περιόδου, διαπιστώνουμε πως το δάνειο αποτελεί μεν βοήθεια για τον επιχειρηματία όμως ταυτόχρονα και άγχος για το εάν θα καταφέρει να ανταποκριθεί στα υψηλά επιτόκια που πολλές φορές επιβάλλουν οι τράπεζες. Πέρα όμως από τον τραπεζικό δανεισμό σήμερα υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέσω των οποίων μπορεί κάποιος να λάβει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και μάλιστα με ευνοϊκότερους πολλές φορές όρους. Τα τελευταία χρόνια οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης έχουν καταφέρει να διευκολύνουν πολλούς νέους επιχειρηματίες και να καταστήσουν τη χρηματοδότηση στο μυαλό των ανθρώπων ως μια πιο εύκολη διαδικασία. Κάθε νέος λοιπόν επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να ερευνήσει ποια μορφή του ταιριάζει περισσότερο, αλλά και την ελευθερία να επιλέξει την πιο κατάλληλη για την επιχείρησή του. 

Το “crowdfunding”, οι επιχειρηματικοί άγγελοι, αλλά και το “leasing” είναι από τις μορφές που έχουν αναπτυχθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρηματίες τις εμπιστεύονται και έχουν προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης για το μέλλον.

          Ξεκινώντας με το  “crowdfunding”, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη συνέχεια υιοθετήθηκε και στην Ευρώπη, καταφέρνοντας το 2011 να χρηματοδοτηθούν επιχειρήσεις με $1,5 δισεκατομμύρια συνολικά, μπορούμε να διαπιστώσουμε την αλλαγή που φέρνουν αυτές οι νέες μορφές. Το “crowdfunding” δίνει την δυνατότητα σε έναν εν δυνάμει επιχειρηματία να δημοσιεύσει την ιδέα του με κάθε λεπτομέρεια  σε μια ειδική πλατφόρμα, την οποία επισκέπτονται άνθρωποι που επιθυμούν να επενδύσουν τα χρήματα τους. Είναι λοιπόν ένας εναλλακτικός τρόπος εύρεσης χρημάτων, όχι από λίγους επενδυτές αλλά από ένα μεγάλο σύνολο, από το οποίο ο κάθε ένας συνεισφέρει το ποσό που επιθυμεί και το οποίο συχνά είναι αντιπροσωπευτικό του βαθμού εμπιστοσύνης στην ιδέα. Αυτός ο τρόπος αποδίδει και άλλα οφέλη στον επιχειρηματία, καθώς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία πετυχαίνει αφενός διαφήμιση και αναγνωρισιμότητα, και αφετέρου  αντλεί απόψεις για το προϊόν/υπηρεσία του, έχοντας τη δυνατότητα να προβεί σε αλλαγές και βελτιώσεις προκειμένου να το φέρει στην καλύτερη μορφή μέχρι να το παρουσιάσει στην αγορά.

Πίνακας: Οι μορφές του crowdfunding

Στην Ευρώπη τα ποσοστά επενδύσεων crowdfunding το 2017 καταμερίζονταν ως εξής στα διάφορα κράτη. Πρώτες ήταν  η Γαλλία η οποία κατείχε το 19,7% της αγοράς και η Γερμανία με ποσοστό 17,8%, έπειτα οι Σκανδιναβικές Χώρες (Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Ισλανδία) με 13,4% και οι Κάτω Χώρες (Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο) με 11,1%, ενώ άλλα κράτη ακολουθούσαν με μικρότερα ποσοστά. Μάλιστα σε όλα τα παραπάνω κράτη η ανάπτυξη του όγκου του “crowdfunding”, σε σύγκριση με το 2016, ήταν σημαντική και κυμαίνονταν από 39,1% στις Σκανδιναβικές Χώρες έως 85% στην Γερμανία.

      Οι επιχειρηματικοί άγγελοι αποτελούν  μια άλλη μορφή χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται σήμερα, και οι οποίοι είναι τις περισσότερες φορές ιδιώτες με μεγάλη  περιουσία. Αυτοί συνήθως επιλέγουν νεοσύστατες, μη εισηγμένες επιχειρήσεις με τις οποίες δεν έχουν καμία προσωπική σχέση. Χαρακτηριστικό αυτών των επενδυτών είναι ότι και οι ίδιοι ήταν επιχειρηματίες ή ακόμη και στελέχη σε επιχειρήσεις, και πλέον επιθυμούν να μεταδώσουν τη γνώση, την εμπειρία και τις δεξιότητες τους στους νέους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι επιλεκτικοί και προσεκτικοί στις επενδύσεις τους καθώς αυτό που τους ενδιαφέρει είναι κυρίως το κέρδος. Οι ίδιοι έχουν ενεργό ρόλο στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας, παρέχοντας τις στρατηγικές τους ώστε να επιτύχουν την οργάνωση που επιθυμούν και να εκπληρώσουν τους στόχους που έχουν θέσει. Ακόμη, ένα άλλο στοιχείο που χαρακτηρίζει τους “business angels” είναι ότι επιδιώκουν την ανωνυμία τους.   Μάλιστα, σε μια προσπάθεια που έγινε το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να γίνει γνωστό το μέγεθος της αγοράς των  επιχειρηματικών αγγέλων, και αφού μετρήθηκαν όσοι ήταν μέλη του δικτύου βρέθηκαν σε σύνολο λίγο λιγότεροι από 30.000. Σήμερα, το δίκτυο Business Angels Europe απαρτίζεται από 13 μέλη κάθ’ ένα από τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη της Ευρώπης και σε αυτό συμμετέχουν περισσότεροι από 40.000 μεμονωμένοι επιχειρηματικοί άγγελοι. Τα ποσά που  επενδύονται κάθε χρόνο μέσω αυτού του δικτύου είναι αξιοσημείωτα. Συγκεκριμένα, στη Γερμανία μέσω του BAND(Business Angels Netzwerk Deutschland), το οποίο αποτελεί μέλος του συγκεκριμένου δικτύου, επενδύονται 650 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στην Ολλανδία από τα 150-200 εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται κάθε χρόνο γενικά από επιχειρηματικούς αγγέλους το 30% κατέχεται από το μέλος BANN (Business Angels Netwerken Nederland)

       Μια διαφορετική από τις υπόλοιπες σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης, είναι η μίσθωση ή αλλιώς γνωστή σε όλους ως “leasing”. Η λέξη “leasing” προέρχεται από το ρήμα “lease” που σημαίνει ενοικιάζω – εκμισθώνω. Με αυτή τη μέθοδο η βοήθεια που δίνεται στον επιχειρηματία δεν είναι χρηματική αλλά είναι πιο συγκεκριμένη, καθώς ο εκμισθωτής προσφέρει στον μισθωτή το αντικείμενο που θέλει να αποκτήσει. Αυτό το αντικείμενο μπορεί να είναι μηχάνημα, κτίριο, αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο χρειάζεται ο επιχειρηματίας για να στελεχώσει την επιχείρησή του. Στην ουσία η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας ζητάει από την εταιρεία μισθώσεων το περιουσιακό στοιχείο που θέλει να αποκτήσει, με τα ακριβή χαρακτηριστικά που θέλει να έχει. Έπειτα, η εταιρεία το αγοράζει και του το μισθώνει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  έναντι κάποιου συγκεκριμένου ποσού που θα καταβάλλεται περιοδικά. Οπότε στον επιχειρηματία δίνεται το δικαίωμα χρήσης χωρίς να διαθέσει εκείνη τη χρονική στιγμή μεγάλο ποσό, αλλά πληρώνοντας σταδιακά το ποσό που έχει συμφωνήσει με τον εκμισθωτή. Η μίσθωση όμως διακρίνεται σε δύο είδη, τη χρηματοδοτική (finance lease) και τη λειτουργική (operational lease), όπου κάθε μια από αυτές δίνει διαφορετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις στον μισθωτή. Ενώ η χρηματοδοτική μεταφέρει στον μισθωτή όλους τους κινδύνους, αλλά και τα οφέλη που σχετίζονται με την κυριότητα του εκμισθόμενου στοιχείου, η λειτουργική δεν μεταφέρει αυτές τις ιδιότητες αλλά περιορίζεται στην παροχή της άδειας για  χρήση του περιουσιακού στοιχείου. Μάλιστα, εάν περάσει το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει συμφωνηθεί η σύμβαση τότε αυτή μπορεί να ανανεωθεί, να λήξει χωρίς ο μισθωτής να εξαγοράσει το περιουσιακό στοιχείο, ή να λήξει και ο μισθωτής να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο σε καλύτερη τιμή από ότι αν το αγόραζε την περίοδο που το χρειαζόταν, λόγω της επίδρασης των αποσβέσεων.

      Οι Lasfer & Levis (1998) απέδειξαν πως η απόφαση των μικρών επιχειρήσεων για τη χρήση του “leasing”, επηρεάζεται περισσότερο από τις δυνατότητες ανάπτυξης που τους δίνεται μέσω αυτής της μεθόδου και λιγότερο από τις σκέψεις για τη φορολογία  οι οποίες επηρεάζουν θετικά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γενικά, η μέθοδος της μίσθωσης θεωρείται μια μέσο-μακροπρόθεσμη μορφή δανεισμού. Η αδυναμία πρόσβασης των μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση σε περιόδους κρίσης και ύφεσης ίσως να ενίσχυσε ακόμη περισσότερο την συγκεκριμένη μέθοδο.

        Έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα έχουν δείξει πως οι εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και οι δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές, είναι γνωστές στους Έλληνες. Ακόμη, φαίνεται πως, μεταξύ των τριών, είμαστε κυρίως εξοικειωμένοι με τη μορφή του “leasing”, ενώ αυτή των “business angels” είναι η λιγότερο διαδεδομένη. Σίγουρα αυτές οι μορφές πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω στη χώρα μας ώστε να φανούν τα οφέλη τους, αλλά και τα αποτελέσματα που μπορούν να έχουν στον επιχειρηματικό τομέα. Επομένως, δε μπορούμε παρά να ελπίζουμε να δοθούν ευκαιρίες  στις εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, έτσι ώστε μέσα από τη χρήση τους και με τις κατάλληλες συνθήκες να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Βιβλιογραφία

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2395226

https://www.politeianet.gr/books/9786185131272-deakins-david-rosili-epicheirimatikotita-kai-mikres-epicheiriseis-241818

https://clutejournals.com/index.php/JABR/article/view/8947/8930

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815052301?via%3Dihub

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%B4%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF&dq=

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/176645/1/eif-wp-15.pdf

https://apothesis.eap.gr/bitstream/repo/43316/1/%ce%94%ce%95_126136_%ce%9d%ce%99%ce%a4%ce%97_%ce%95%ce%a1%ce%9c%ce%99%ce%9f%ce%9d%ce%97%20.pdf

https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance_en

https://www.capital.gr/arthra/2121692/to-crowdfunding-stin-ellada

https://www.epixeiro.gr/article/10666

https://www.epixeiro.gr/article/1659

https://www.businessangelseurope.com/

https://www.businessangelseurope.com/copy-of-members

https://p2pmarketdata.com/crowdfunding-europe/

Πόσο χρήσιμο σας φάνηκε το συγκεκριμένο άρθρο;

Πατήστε σε ένα αστέρι για να δώσετε κριτική!

Μέση Βαθμολογία: 0 / 5. Ψήφοι: 0

Μοίρασε το!

Leave a Reply