Ελλάδα και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

του Κωνσταντίνου Κάτου Κατά καιρούς ακούμε την εκάστοτε κυβέρνηση να αναφέρεται στην ανάγκη για στροφή προς τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Γιατί, όμως, γίνεται διαρκώς μνεία σε αυτό το θέμα; Τι…

Continue Reading Ελλάδα και Άμεσες Ξένες Επενδύσεις

Η «Πράσινη» Πλευρά της Οικονομίας

της Παναγιώτας Γιαννακοπούλου  Για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, οι επιχειρήσεις και το περιβάλλον βρίσκονται σε αυστηρή αντίθεση. Διότι, κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους, που…

Continue Reading Η «Πράσινη» Πλευρά της Οικονομίας

Οι Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης

της Μαρίας Κυροδήμου       Η επιχειρηματικότητα ως έννοια προέρχεται από το ρήμα «επιχειρώ», που σημαίνει κάνω κάτι δημιουργικό και καινοτόμο. Βασίζεται στη σύλληψη μιας νέας ιδέας, ή ακόμη και στην εξέλιξη…

Continue Reading Οι Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης